Where do we work?

//Where do we work?
Where do we work?2015-06-29T08:58:54+00:00

De laatste 35 jaar komen er vele vluchtelingen uit Ethiopië naar Europa en dus ook naar Nederland. Ook als wordt wel eens anders beweert, de bevolking leeft in een gewelddadige dictatuur sinds de macht van Keizer
Haile Selassie werd overgenomen. Nog altijd verdwijnen mensen of worden vervolgd. Studentenbetogingen worden met kogels uit elkaar gedreven. Vele vluchtelingen krijgen geen verblijfsvergunning in Nederland, maar kunnen niet terug naar hun vaderland. Er rest geen andere weg dan in de illegaliteit te verdwijnen. Onder hen zijn jonge moeders met kinderen. Zij hebben hulp nodig bij huisvesting, bij het vinden van voedsel, kleding en medische verzorging. Zij zijn afhankelijk omdat ze niet mogen werken en dus geen inkomsten hebben.

In 2003 vond een genocide plaats in Gabella, veel Anuak en Nuer vluchtten de grens over naar Kenia. De vluchtelingen werden opgevangen in Kakuma, ten Noord-Westen van Kenia, midden in het gebied van de Turkana..
Het land is extreem droog en de temperatuur kan stijgen tot 50 graden C. Er is een groot tekort aan drinkbaar water, water voor irrigatie en water voor de dieren. De wegen naar Turkana zijn zeer slecht en gevaarlijk door de aanwezigheid van “bandieten”.

Vluchtelingen, die de kans zagen om te vertrekken uit het kamp, gingen wonen in Ruiru. Daar was het iets makkelijker om Ziekenhuizen te bezoeken, medicijnen te kopen of meer gevarieerd te eten.

Ten Zuiden van Nairobi ligt het woongebied van de Massai. Deze bevolking heeft ons geholpen om een stuk grond te kopen waarop we onze plannen waar kunnen maken.