Over ons

/Over ons
Over ons2019-02-06T15:42:47+00:00
welkom01“Footsteps into Change” is een Nederlandse Stichting die opgericht is in 1995, om hulp te bieden aan Ethiopische vluchtelingen die in Nederland asiel hadden aangevraagd. Sinds 2006 is Footsteps into Change actief in Kenia en deaar erkend als officiële NGO. Footsteps into Change heeft daar Ethiopische en Soedanese vluchtelingen, die onder ellendige omstandigheden in vluchtelingenkampen in Kakuma en Daadab verbleven, geholpen door hen te voorzien van medische hulp, onderdak, kleding. We hebben de vluchtelingenkinderen en kinderen van hun gastheer,”de Turkana’s” de mogelijkheid geboden om naar school te gaan. Vanaf de tijd dat we werkzaam zijn in Kenia heeft de organisatie zich ingezet om de zorg te bevorderen en veilig te stellen, zodat diegenen die aan het lot waren overgeleverd, betere levensomstandigheden kregen. Bovendien hebben wij de weduwen van vluchtelingen, uit het verscheurde oorlogsgebied van Zuid-Soedan en Ethiopië geholpen. Zij werden voornamelijk geconfronteerd met veel ontberingen en konden daardoor niet meer voor hun kinderen zorgen. Het merendeel van deze vrouwen werd geconfronteerd met vele bedreigingen zoals discriminatie, verkrachting en misbruik van hun basisrechten. Om deze vrouwen een onafhankelijke toekomst te geven heeft “Footsteps into Change” zich vooral gericht op de opvoeding van meisjes. Meisjes en vrouwen worden voornamelijk in alle opzichten gediscrimineerd. Verder is “Footsteps into Change” actief onder de vluchtelingen, die vanuit de kampen, zoals Dadaab en Kakuma, onder de arme Keniaanse bevolking in Ruiru leven. In 2006 bezochten wij Ethiopische vluchtelingen in Kakuma in het Turkana district. De meesten waren gevlucht na de genocide in Gambella, uit angst om gefolterd of gedood te worden. Nu leven deze vluchtelingen in een van de grootste vluchtelingenkampen “Kakuma”, waar zij leven onder ellendige omstandigheden. Er is te weinig toegang tot gezond drinkwater en water om zich te wassen of hun kleding schoon te houden. Zij leven in open schuilplaatsen zonder bescherming tegen malaria of de zo genoemde “bandieten”, die hen elk moment kunnen overvallen. Bovendien waren vele onder hen zijn niet officieel door UNHCR ingeschreven omdat zij niet geloven dat het vluchtelingen te zijn. Turkana ligt in het Noordwesten van Kenia, ten westen van het Rudolfmeer, waar de temperaturen tot 50 C. kunnen stijgen. Dit gebied wordt ook geteisterd door overstromingen als het regent, gevechten om vee, onveiligheid in verband met “de zo genoemde bandieten” die moeilijk te bestrijden zijn omdat ze meestal vanuit de buurlanden komen. Precies zoals de vluchtelingen in Kakuma, heeft de Turkana gemeenschap grote tekorten aan drinkwater. In de meeste gevallen sterven zij de hongerdood ten gevolge van de aanhoudende droogte die het gebied teistert. Het merendeel van deze gemarginaliseerde en arme Turkana zijn nomaden en zij kunnen zich zelfs niet veroorloven hun kinderen op school te sturen. Om waardering te tonen aan de plaatselijke gemeenschappen, de Turkana, voor het aanvaarden van de vluchtelingen in hun gebied, beslisten wij Turkana weeskinderen naar school te sturen en te zorgen voor de schoolkosten en voedsel. Door dit te doen hebben wij vijandelijkheid van de plaatselijke gemeenschappen tegen de vluchtelingen vermeden. De vijandelijkheden gebeuren wegens gebrek aan voedsel, water, brandhout enz. In 2007 waren wij in staat om officieel alle Ethiopische vluchtelingen, die in Ruiru wonen in te schrijven als vluchteling. We zorgden dat 21 Turkana en vluchtelingenkinderen naar verschillende scholen gaan en een tiental wonen in het “Safe House” in Ruiru. Zij zijn nu veel gezonder en gelukkiger dan enkele jaren geleden. We houden een gedetailleerd rapport van elke leerling bij en het merendeel van hen doet goed op school. Bovendien zijn zij goed geïntegreerd in nieuwe maatschappij. In de evaluatie van ons rapport konden we zien of ons visie, missie en doelen werdenbehaald en of de inspanningen dat wij in onze projecten in Keniahadden geïnvesteerd, tot de verwachte doelen hadden geleid. Wij hebben een positief resultaat voor onze activiteiten mogen vaststellen, aangezien een groot aantal van de vluchtelingen, waarvan wij de gegevens aan het Ministerie van Immigratie gaven, zich in landen als Amerika, Canada, Australië en Europa hebben gevestigd. Diegenen, die een goede opleiding genoten hebben, zijn in staat geweest om een goede baan te bemachtigen en zijn nu onafhankelijk geworden. Rita Van de Looverbosch